Hua Hin Yoga Festival 2020 : Energetic Movement by Kru Pond & Kru Jaeb โดยครูเจี๊ยบ & ครูปอนด์โยคะ

Surya Namaskar Mantra (ไหว้พระอาทิตย์แบบดั้งเดิม) โดยครูเจี๊ยบและครูปอนด์โยคะ

ภักติโยคะ ไขความลับโยคะแห่งจิตวิญญาณความรัก พบกันเร็วๆนี้ในงาน Hua Hin Yoga Festival 2020

คำว่า มนตรา หรือมันตรา Mantra […]

เทคนิคการฝึกท่าหน้าวัว (โคมุขาสนะ) Ep 1 : Technique of Gomukhasana

จากประสบการณ์สอนและการฝึกอาสนะ […]

การรู้จักร่างกายตนเอง ตอน 2

การรู้จักร่างกายตนเอง ตอน 1