การฝึกโยคะแตกต่างจากการออกกำลังกายทั่วไปอย่างไร

Sun Salutation1. อาสนะโยคะใช้ ออกซิเจนในปริมาณต่ำ ในขณะที่การออกกำลังกายทั่วไปใช้ออกซิเจนในปริมาณสูง

2. อาสนะโยคะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างปอดกับโลหิตอยู่ในปริมาณสมดุลในขณะที่การออกกำลังกายทั่วไปไม่มีการกระตุ้นในส่วนนี้

3. ขณะฝึกโยคะทำให้อุณหภูมิลดลงแต่การออกกำลังทั่วไปอุณหภูมิในร่างกายจะเพิ่มสูงขึ้น

วิถีแห่งตันตระ (ตอนที่ 1 )

66
อารยธรรม
คือ การฝึกปรือวิธีเพ้อฝัน ตันตระคือ กระบวนการทวนกลับ คือ ทำอย่างไรจะป้องกันตัวเธอเองจากการเพ้อฝันและหากเธอได้กลายเป็นคนเพ้อฝันไป แล้ว ทำอย่างไรจึงจะสัมผัสถึงความจริงที่แฝงอยู่ในตัวเธอ ทำอย่างไรจึงจะต่อเชื่อมกับมันอีกครั้ง สิ่งแรกที่ต้องเข้าใจคือเรากลายเป็นคนเพ้อผันมาตลอดได้อย่างไร

         มนุษย์ ถือกำเนิดมาโดยไม่แบ่งแยก เขามิใช่ทั้งกายหรือจิต เขาเกิดมาโดยไม่แบ่งแยกในฐานะปัจเจกชนคนหนืึ่ง เขาเป็นทั้งกายและจิต แม้การพูดว่าเขาเป็นทั้งสองอย่างก็ผิดพลาด เขาคือรูปนามกายและจิตคือสองด้านแห่งการดำรงอยู่ของเขา มิใช่การแบ่งแยกเป็นสอง เป็นสองขั้วของบางสิ่งที่เราอาจเรียกว่าชีวิต พลังงานหรือสิ่งใดก็ตามแต่ ทว่ากายและจิตหาใช่สองสิ่งไม่

การเตรียมตัวการฝึกโยคะ

สภาพแวดล้อม

สถานที่ฝึกโยคะควรเป็นสถานที่ที่มีบรรยากาศสดชื่นไม่มีฝุ่นละอองอุณหภูมิที่เหมาะสมคืออุณหภูมิปกติพื้นควรจะเรียบและสม่ำเสมอและควรเป็นสถานที่ที่เงียบสงบปราศจากเสียงรบกวนจากรอบข้างรวมทั้งในขณะที่ฝึกควรปิดโทรศัพท์มือถือ

อุปกรณ์ในการฝึก

ผ้าเช็ดหน้า , เชือกหรือเข็มขัด , บล็อก(ถ้ามี)

และเสื่อโยคะ (yoga mat)


ก่อนเริ่มฝึก

เสื้อผ้า  :   ใส่เสื้อผ้าที่ยืดหยุ่นได้ง่ายหรือชุดออกกำลังกายทั่วไป

การกิน  :   ควรให้ท้องว่างก่อนการฝึกอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง