องค์แปดของโยคะ (Eight Limbs)

“อัษฎางคโยคะ” (Astanga yoga) ซึ่งหมายถึง “บันได 8 ขั้นสู่องค์สมาธิ” เพื่อไปสู่สภาวะสูงสุดของจิตวิญญาณ หรือ “โมกษะ (นิพพาน)” องค์แปดหรือบันไดแปดขั้นมีอะไรบ้าง

 

องค์ที่ 1 : ยมะ (yama) คือ หลักการปฏิบัติตัวต่อสังคม

๑. อหิงสา (ahimsa) แปลว่า การปราศจากความรุนแรง โหดร้าย ทั้งกาย วาจา และใจ รวมทั้งละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ด้วยการควบคุม การกระทำ คำพูด และความคิด

๒. สัตยะ (satya) แปลว่า ความซื่อสัตย์ เป็นการพูดแต่ความจริง เทียบได้กับการละเว้นจากการพูดเท็จ

๓. อัสเตยะ (asteya) แปลว่า การละเว้นจากการลักขโมย

๔. พรหมจรรย์ (brahmacarya) แปลว่า การสร้าง ความเข้าใจต่อความจริง และความอดกลั้นต่อเรื่องทางเพศ

๕. อปริครหะ (aparigraha) แปลว่า การไม่ฉกฉวยโอกาส การไม่บริโภคเกินความจำเป็น หรือ การไม่โลภ

องค์ที่ 2 : นิยมะ (niyama) คือ หลักการพัฒนาตนเอง

๑. เศาจะ (sauca)  หมายถึง  ความสะอาดบริสุทธิ์ ทั้งร่างกาย และภายในจิต

๒. สันโดษ (santosa)  หมายถึง การพอประมาณ ความพอใจ

๓. ตบะ (tapas)  หมายถึง ความคงทนต่อความลำบาก รวมทั้งการทำให้ร่างกายอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

๔. สวาธยายะ (svadhyaya)  หมายถึง การศึกษาธรรม เรียนรู้เรื่องต่างๆ ใคร่ครวญทุกอย่าง

๕. อิศวประณิธาน (isvarapranidhana)  หมายถึง  การตั้งจิตอุทิศการกระทำสู่สิ่งสูงสุด

 

องค์ที่ 3 :  อาสนะ (Asana)   หมายถึง กระบวนการฝึกฝนทางร่างกายให้เกิดความคงทนและความสมดุลต่อ สู้กับโรคภัยไข้เจ็บ ชะลอวัย ชะลอความเสื่อม ในโยคะสุตรา การฝึกอาสนะต้องเป็นไปแบบ  ‘Sthiram Sukham Asanam’ (สถิระ สุขขัม อาสะนัม ) ทุกท่าที่ฝึกอยู่ในความสุข สมดุล ไม่มากไป น้อยไป หาความพอดีของเราให้เจอ แต่ละท่ามีความมั่นคง สะดวกสบายนั่นเอง นักเรียนส่วนใหญ่จะรู้จักและฝึกฝนอาสนะกันมาก ซึ่งการอาสนะสร้างการมีวินัย และเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการเติบโตต่อไปทางจิตวิณญาณ 

 

องค์ที่ 4  :  ปราณายามะ (Pranayama) หมายถึง  pranayama : ” life force extension”

การควบคุมลมหายใจในรูปแบบต่างๆ อาจหมายถึงการตามรู้ลมหายใจ การรู้ของลมที่เราจะเชื่อมโยง กาย จิต และอารมณ์ให้สมดุล เราสามารถฝึกโยคะไปพร้อมๆ กับการฝึกอาสนะก็ได้ หรือจะฝึกแยก ก็ได้ การติดต่อลมหายใจ ทำให้จิตใจเราสงบ ผ่อนคลายความเครียด การฝึกปราณยังเพิ่มพลังงานและทำความสะอาดระบบทางเดินหายใจ และเพราะการหายใจคือชีวิต คือ พลังงาน กระบวนการหายใจมีความสำคัญยิ่งต่อสุขภาพ 

 

องค์ที่ 1 -4 เป็นการปูพื้นไปสู่ ภาวะที่ลึกขึ้น ต่อไปเข้าไปในระดับที่มากกว่าจิตสำนึกขึ้นเรื่อยๆ ระดับลึกๆ ของจิตใจเพื่อการเติบโตทางจิตวิณญาณ เข้าสู่การเดินทางครึ่งที่สองของชีวิต

 

องค์ที่ 5  :  ปรัตยาหาระ (Pratyahara)  หมายถึง เมื่อมีสิ่งภายนอกมากระทบประสาทสัมผัสทั้ง 5 เราตามรู้ และถอนออก เฝ้าระวังจิตใจ เป็นจุดเริ่มต้นที่เราได้กลับมามองและทำความรู้จักตัวตนจากโลกภายใน เราเริ่มแยกโลกภายนอก กะโลกภายในได้แล้ว เฝ้าระวัง กระบวนการภายใน เกิดขึ้นอย่างไร เริ่มการละทิ้ง

 

องค์ที่ 6 :  ธารณา (Dharana)  หมายถึง  one-pointed attention

การขับเคลื่อนที่ลึกขึ้นไปอีก เข้าสู่โลกภายในอย่างต่อเนื่อง จิตใจเริ่มดูดซับ สภาพของอารมณ์จะเข้ามากระทบต่อจิตใจและความรู้สึกไม่ได้ ดิ่งลึกไปอีกขั้น โฟกัส เป็นเรื่องๆ ได้ดี

 

องค์ที่ 7 :  ธยานะ (Dhyana)  หมายถึง จิตใจที่สงบนิ่ง ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ดิ่งลึกขึ้นไปอีกเป็นการไหลลื่นไปเรื่อยๆ ของสเตจที่ 6 การมีสติอยู่กับวัตถุ หรือ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ต่อเนื่องไม่หยุด

 

องค์ที่ 8 : สมาธิ (Samadhi)  super conscious awareness

ไม่มีวัตถุ ไม่มีผู้ดู ทั้งสองรวมเป็นหนึ่ง ไม่มีตัว ไม่มีตน ไม่มีความพยายาม ไม่มีการควบคุม

 

องค์ที่ 1 – 4 เป็นการฝึกที่อ้างถึงภายนอก (External yoga) องค์ที่ 4 -8 เป็นการเน้นภายใน (Internal yoga) ดังนั้นเมื่อเราฝึกองค์ที่ 1-4 องค์ที่ เหลือจะเป็นผลิตผล ดั่งผลไม้ที่ออกผลได้เองอย่างเป็นธรรมชาติ ในองค์ที่ 8 สมาธิ นั้นซ่อนอยู่ อยู่นอกเหนือการควบคุมจิตใจ ปราศจากความพยายาม เมื่อความเข้าใจกระจ่างแจ้ง ดุจดวงตาเห็นธรรม สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น