“โยคะ กายานุสติ”

รายการ แสงธรรมแห่งศรัทธา - โยคะ กายานุสติ - YouTube 013

“โยคะ กายานุสติ” ปรัชญาสุขภาพสู่ความตระหนักรู้ การผนวกกายและจิตวิญญาณ รวมกันเป็นศาสตร์แห่งการบำบัดสุขภาพกายและใจ หาคำตอบพลังภายในตนเองได้ที่นี่
https://youtu.be/fyQFiPXJm98
สถานีวัฒนธรรม สุขภาพและธรรมะ รายการแสงธรรมแห่งศรัทธา
หรือทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 95 ทุกเช้า 8 โมง