Low Plank Modification (Makara Adho Mukha Svanasana)

IMG_6671IMG_6672

 

 

 

ภาพที่ 1


IMG_6682IMG_6683

 

 

 

 

                ภาพที่ 2

 

  1. วางเข่าลง วางศอกและแขนลงให้ขนานกันดังภาพที่ 1 จากนั้นยกลำตัวขึ้นค้างไว้สักครู่ ถ้าไหวให้ค้างนาน 1 นาที โดยหายใจเข้าออกช่วยตลอดเวลา
  2. ประสานมือกันดังภาพที่ 2 แล้วหายใจเข้าส่งเข่าซ้ายเข้ามาที่หน้าอกซ้าย หายใจออกส่งกลับ จากนั้นสลับข้างหายใจเข้าส่งเข่าขวามาที่อกขวา หายใจออกส่งกลับ ทำ 10 รอบ