Category Archives: การฝึก

ปราณายามะขั้นพื้นฐาน

FI6A5369

ในโครงการผู้นำโยคะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว..(โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา)..

มีต่อ(ให้คลิกอ่านเพิ่ม)

ท่าสุริยนมัสการหรือท่าไหว้พระอาทิตย์แบบดั้งเดิม (Sun Salutation Posture)

ท่าสุริยนมัสการหรือท่าไหว้พระอาทิตย์แบบดั้งเดิม

Sun Salutation Posture

Surya Namaskar

slide8

ท่าภูเขา(The Mountain Pose)

ท่าภูเขา

The Mountain Pose

Tadasana

slide5