Category Archives: จุดประสงค์ของการต่อตั้ง อโรคยาอาศรม

จุดประสงค์ของการต่อตั้ง อโรคยาอาศรม ณ วัดเขาแก้ว ( ถ้ำแก้วสวรรค์ ) @ จันทบุรี

     154937_496519890745_4988696_n

ครูปอนด์  และครูเจี๊ยบ สองโยคี  และโยคีนีอิสระ  ที่อยู่กับโยคะมาร่วมนับสิบปี  ได้มีโอกาสเรียนรู้โยคะจากต้นกำเนิด ณ ประเทศอินเดีย  และได้เก็บรวบรวมประสบการณ์  ความรู้ต่างๆจากกูรูจีมาถ่ายทอดให้นักเรียนไทย  เมื่อวันหนึ่งทั้งสองได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ประสิทธิ์  สุจิณโน  ณ  วัดเขาแก้ว (ถ้ำแก้วสวรรค์)  ต.หนองตาคง  อ.โป่งน้ำร้อน  จ.จันทบุรี  ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ  ในการสร้างอาคาร “อโรคยา อาศรม” ขึ้นมา  เพื่อที่จะช่วยเหลือ  และก่อเกิดประโยชน์ทางด้านสุขภาพกับทุกคนที่มีโอกาสมาที่วัดถ้ำเขาแก้ว (ถ้ำแก้วสวรรค์)  และช่วยรักษาโรคต่างๆ  หรือเยียวยาผู้ป่วยให้มีอาการดีขึ้นซึงเป็นวิถีของแพทย์ทางเลือก

นอกจากนี้การมาเข้าคอร์ส  “อโรคยา  อาศรม”  ยังเหมาะกับการปลีกวิเวกสำหรับคนกรุงเทพ  หรือคนเมืองที่มีชีวิตเต็มไปด้วยความวุ่นวาย  การใช้เวลาอย่างน้อย  3 – 5  วัน  ณ  วัดที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม  ทั้งยังมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรม   ฝึกสมาธิอยู่กับความเงียบสงบพักจิตใจจากความวุ่นวายในเมือง  มีโอกาสได้อยู่กับตัวเอง  เฝ้าดูจิตตัวเองอย่างแท้จริง