Category Archives: บทความ

เทคนิคการฝึกท่าหน้าวัว (โคมุขาสนะ) Ep 1 : Technique of Gomukhasana

จากประสบการณ์สอนและการฝึกอาสนะนี้ไม่ว่าจะเป็นการฝึกท่านี้แบบดั้งเดิมที่เป็นท่านั่งหรือการฝึกท่าพลิกแพลงที่เป็นท่ายืน ส่วนใหญ่จะมีอุปสรรคจากการที่ไม่สามารถเอามือมาจับประสานกันที่ด้านหลังได้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เมื่อไม่สามารถนำมือมาจับประสานกันได้ที่ด้านหลังทางเลือกที่ง่ายที่สุดคือการใช้ผ้าหรือเชือกต่อมือ

รูปที่ 1

จุดสังเกตจากภาพก็คือมือที่อยู่ด้านบนจะคว่ำฝ่ามือส่วนมือที่พับด้านล่างจะหงายฝ่ามือจะทำให้การจับประสานกันนั้นแน่นและมั่นคงไม่หลุดง่ายรวมทั้งเมื่อเราต้องผสมกับท่าพับตัวไปด้านหน้าแล้วจะไม่รู้สึกขัดที่ข้อมือ ตรงจุดนี้เจี๊ยบอยากให้ท่านผู้อ่านลองดูในภาพที่ 1 อีกครั้งว่าฝั่งที่ต้องใช้เชือกช่วยในการต่อมือนั้นยังมีช่องว่างระหว่างแขนท่อนล่างกับลำตัวอยู่ ส่วนฝั่งที่จับมือประสานกันได้นั้นแขนท่อนล่างกับลำตัวแนบชิดสนิดกัน สำหรับในวันนี้เจี๊ยบจะแนะนำเทคนิคในการจับมือประสานกันที่ด้านหลังโดยไม่ใช้อุปกรณ์ช่วย ก่อนอื่น หากเราฝึกท่านี้แบบดั้งเดิม อวัยวะที่ต้องใช้หลักๆเลย คือ หัวไหล่ หน้าอก และสะโพก สำหรับการฝึกท่านี้

รูป 2

เริ่มต้นเตรียมด้วยการนั่งขาไขว้กันในท่า Shoelace pose ก่อนให้ขาขวาอยู่บนไขว้ทับขาซ้าย ในส่วนของขั้นตอนการจับมือประสานกันนั้นเจี๊ยบจะอธิบายถึงมัดกล้ามเนื้อที่เราต้องใช้งานทั้งหมดในการฝึกท่านี้

การรู้จักร่างกายตนเอง ตอน 2

การรู้จักร่างกายตนเอง ตอน 1