Category Archives: ชุดไหว้พระอาทิตย์ (Sun Salutation)

ท่าสุริยนมัสการหรือท่าไหว้พระอาทิตย์แบบดั้งเดิม (Sun Salutation Posture)

ท่าสุริยนมัสการหรือท่าไหว้พระอาทิตย์แบบดั้งเดิม

Sun Salutation Posture

Surya Namaskar

slide8

Gayatri Montra Sun Series

DSCF1264_resize   Gayatri mantra 1 รอบ มีทั้งหมด 40 ท่า เมื่อทำครบ

ฝั่งขวาแล้ว ก็ทำเหมือนเดิมฝั่งซ้าย

 

 

 

 

1. ยืนตัวตรงพนมมือ พร้อมกับสวดมนตรา 1 รอบ เพื่อเตรียม สงบจิตใจหายใจเข้าออกปกติ

Om Om Om

Om bhūrbhuvahsvaha

tatsaviturvarenyam

Bhargodevasyadhímahi

dhiyoyo nah prachodayāt

(เพื่อจิตวิณญาณ ความรู้สึกบริสุทธิ์ภายในจงดลบันดาลให้เกิด

ความรู้ความเข้าใจภายในและเป็นประตูสู่การรู้แจ้ง )

การไหว้พระอาทิตย์ ( Surya Namaskar)

ชุดท่าครู ของการฝึกโยคะ โดยเป็นท่าชุดต่อเนื่องมีหลายรูปแบบและหลายสำนักแต่มีหลักการคล้ายกัน

คือการ เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเป็นชุด เป็นลำดับ เพื่อวอร์มอัพร่างกายก่อนเริ่มฝึก โดยในสมัยก่อนโยคี

ให้การเคารพ ดวงอาทิตย์ เพราะดวงอาทิตย์ให้พลังงานที่เป็นประโยชน์ต่อโลก จึงได้มีการสักการะดวงอา

ทิตย์โดยออกแบบเป็นท่าชุดเพื่อให้ความสำนึกขอบคุณและดูดซับพลังงานจากดวงอาทิตย์ เข้าสู่ร่างกาย

จิตใจ และจิตวิณญาณ หลอมรวมเป็นหนึ่งกับลมหายใจ