Category Archives: ครูปอนด์

18835856_10155365839511649_1689686446026154679_n

ผมจบวิทยาศาสตร์การกีฬาและครุศาสตร์บัณฑิตที่ มศว. ผมเป็นนักกีฬามาก่อนเพื่อมุ่งสู่

ความเป็นเลิศตั้งแต่เด็กเล่นกีฬาจริงจังจนถึงขั้นบาดเจ็บตลอดเส้นทางสายนี้ไม่ว่าจะเป็น เอ็นข้อเท้าฉีกขาด

เข่าพังสองข้าง ไหล่หลุดสองข้าง แขนหักจนกระดูกทะลุออกมา นิ้วหัก จนเอ็นฉีกขาดออกจากกันทำให้ผม

มีอาการเจ็บปวดตลอดในการดำเนินชีวิตจนวันนึงได้มีโอกาสรู้จักโยคะผมจึงเริ่มต้นฝึกโยคะและใช้หลักสมาธิ

เพื่อเยียวยาอาการบาดเจ็บของตน ทำให้ผมศรัทธาในศาสตร์ด้านนี้จากนั้นผมจึงอยากถ่ายทอดแล้วใช้ความรู้

ด้านนี้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ผมได้มีโอกาสศึกษา และเรียนรู้ศาสตร์โยคะหลากหลายรูปแบบจากครูไทย และครูเทศ

รวมถึงไปศึกษาจากแหล่งต้นกำเนิดที่ประเทศอินเดีย จากประสบการณ์ในการเรียน

และการสอนของผมจึงทำให้เกิดโยคะในรูปแบบแห่งแนววิถีในการปรับความสมดุลให้แก่มวลมนุษย์

–  Yoga Alliance  (E-RYT 200)

– Yogic Studies Training (Yogic Sciences), Bihar Yoga Bharati, India

(4 months Residential Course ) : BYB

– Yoga training teacher in Rishikesh

– International Yoga Federation (I.Y.F.)

02-YA-TEACHER-ERYT-200

  sycolRforadjpg_280x263

Bihar-Yoga-Bharati