Category Archives: การหายใจ

ปราณายามะขั้นพื้นฐาน

FI6A5369

ในโครงการผู้นำโยคะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว..(โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา)..

มีต่อ(ให้คลิกอ่านเพิ่ม)

Ujjayi : The Psychic Breath

อุชชายี  การฝึกหายใจแบบนี้ ต้องเริ่มต้นด้วยความผ่อนคลาย เน้นความรู้สึกที่คอเป็นหลัก มีนักเรียนหลายคนพยายามเหลือเกินให้มีเสียงดังออกมามากๆ เวลาหายใจ เสียงที่ออกมาจากลำคอ ต้องเป็นเสียงที่นุ่มนวล (Suksma ) ไม่จำเป็นต้องให้ใครได้ยินก็ได้ บางคนพยายามหายใจให้ดัง อาจเจ็บคอและไม่ได้ประโยชน์สูงสุด เสียงที่นุ่มนวลอาจมีเพียงแค่เราที่รู้สึกหรือได้ยินก็เพียงพอ หรือแม้กระทั่งบางครั้งอาจไม่มีเสียงออกมาเลยก็ได้แต่เรารู้สึกถึงการสั่นสะเทือนที่คอ ไม่มีการบังคับให้เกิดเสียง ไม่มีการพยายามทำให้เกิดเสียงใดๆ การหายใจแบบอุชชายี เป็นที่นิยมในการฝึกโยคะแบบอัษฏางคะ (Ashtanga vinyasa ) เพราะการหายใจด้วยวิธีนี้จะเพิ่มพลังงาน และเพิ่มการโฟกัสในท่าอาสนะขณะฝึกได้ 

Bastrika (bellows berathing)

ภัสตริกา

ในการฝึกที่เข้มงวดจะมีข้อแนะนำว่าก่อนจะฝึกการหายใจแบบ Brstrika ควรผ่านการฝึกหายใจแบบ Nadi Shodhana level 4 ได้ก่อน (  4:8:8 และ  4:16:8 ) คืออัตราส่วน การหายใจเข้านับ  4 กลั้นหายใจ นับได้ 8 และหายใจออกนับได้ 8 และเพิ่มไปเป็น 4 : 16: 8 ได้ก่อนค่อยเริ่มการฝึกหายใจแบบบาสทิคก้า

Brstrika คือส่วนผสมของ Kapalbhati and Ujjayi pranayama ตอนหายใจเข้าเหมือนการฝึกอุชชายี ตอนหายใจออกเหมือนตอนฝึกกะปาบาตรี การฝึกบาสติก้าให้ความสำคัญทั้งลมหายใจเข้าและลมหายใจออก ทั้งคู่

วิธีการฝึก

นั่งในท่าที่สบาย หลังตรง เริ่มหายใจเข้า – ออก เพื่อเตรียม จากนั้นเริ่มฝึกเซ็ทละ 10 รอบ ก่อน โดยหายใจเข้าเหมือนทำอุชชายี เน้นความรู้สึกที่คอ และหน้าอกเป็นหลัก เหมือนมีไฟปะทุขึ้นมา พอหายใจออกทำเหมือนกะปาบาตรี เน้นความรู้สึกที่ท้องมีเสียงฟ่อ ฟ่อ ออกมา ( hissing sound ) พอครบ 10 รอบแล้ว รอบสุดท้ายใหกลั้นหายใจนานเท่าที่จะทนได้ หรือ รอบสุดท้ายให้หายใจเข้ารู่จมูกขวาข้างเดียวแล้วกลั้นไว้ให้นานที่สุดจากนั้นปล่อยลมหายใจออกรูจมูกซ้ายก็ได้เช่นกัน เท่ากับครบ 1 เซ็ท ครบแล้วอาจพักก่อน หายใจปรกติสักครู่เมื่อฝึกจนชำนาญแล้ว เราสามารถออกแบบการฝึกได้หลากหลาย เช่น เพิ่มจำนวนครั้ง จาก 10 ครั้ง ไปเป็น 30 หรือ 60 มีโยคีบางคนที่อินเดียทำถึง 120 ครั้ง