Category Archives: โยคะคนท้อง

ท่าหมุนลำตัว

11                               

    2     3

ในปัจจุบันนี้โยคะสำหรับคุณแม่ได้เป็นที่ยอมรับและให้การรับรองโดยทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยกันแล้วว่า  สามารถช่วยให้ผู้ฝึกแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ  ซึ่งโยคะสำหรับคนท้องเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคุณแม่  ที่ต้องการหนทางที่ดีที่สุดที่จะรักษาร่างกายให้ยืดหยุ่น บรรเทาอาการปวดเมื่อยในยามเช้า ลดความเครียด วิตกกังวลทางจิตใจ หรืออาการเหนื่อยเพลียจากการนอนหลับไม่เต็มที่ รวมทั้งการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนคลอด แต่ที่สิ่งที่พิเศษยิ่งกว่าคือ  เมื่อคุณแม่ฝึกโยคะ ได้ส่งผลโดยตรงต่อลูกในท้องด้วย โดยเฉพาะการเพิ่มออกซิเจน  เมื่อคุณแม่ฝึกลมหายใจ (ปราณยาม) ให้กับลูกน้อย  รวมทั้งทำให้เด็กเกิดสมาธิ  และมีพัฒนาการที่ดีและพิเศษตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา